Na mocy uchwały U/118/8/E/2013 Polski Związek Jeździecki przyjął system nadawania Powszechnej Odznaki „Jeżdżę Konno”. Jakie możliwości otwiera przed miłośnikami jeździectwa zdobycie wyróżnienia? Co trzeba zrobić, aby uzyskać odznakę? Sprawdź nasze rady!

Odznaka „Jeżdżę konno” – dlaczego warto się o nią postarać?

Oznaka „Jeżdżę konno” jest ważnym wyróżnieniem dla wszystkich osób pragnących poszerzać swoje kwalifikacje w jeździectwie. Dzięki niej możliwe jest uzyskanie kolejnych odznak pozwalających startować w zawodach i coraz wyższych rangą konkursach. Odznaki są również potwierdzeniem zaawansowanych umiejętności niezbędnych do osiągania kolejnych stopni w szkoleniach w zakresie instruktora i trenera jeździectwa. Co ważne, o odznakę mogą starać się dorośli i dzieci od szóstego roku życia. Aby ją otrzymać, należy przejść dwuetapowy egzamin.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin dzieli się na dwie części: opiekę stajenną oraz część praktyczną, podczas której jeździec musi zaprezentować na koniu serię figur i poleceń na ujeżdżalni lub czworoboku. Lista zadań, które należy wykonać przed komisją, ujęta została w regulaminie PZJ obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 roku. Do standardowych czynności, jakie będzie musiała wykonać osoba starająca się o odznakę, wymienić możemy nałożenie kantara, wyprowadzenie konia z boksu i przywiązanie go bezpiecznym węzłem, wyczyszczenie kopyt, założenie ogłowia wędzidłowego czy osiodłanie konia. Ta część egzaminu sprawdza znajomość podstawowych pojęć, procedur i zasad pielęgnacji zwierzęcia. Jakie elementy należy zaprezentować podczas drugiej części? Oto kilka przykładów:

  • jazda w zastępie w stępie i w kłusie;
  • kłus anglezowany, zmiana nogi w kłusie, półsiad w kłusie;
  • przejazd przez trzy drągi ustawione na stęp lub na kłus.

Co ważne, podczas egzaminu zabronione jest używanie ostróg. Z kolei przepisy nie zabraniają używania patentów jeździeckich, bata i zakładania ochraniaczy koniowi.

 

 

Comments are closed.