Każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu mechanicznego musi ubezpieczyć swoje mienie. Dzięki podstawowemu ubezpieczeniu OC nie musisz martwić się o środki pieniężne na pokrycie naprawy samochodu, który uszkodzisz w kolizji. Likwidacją szkody zajmuje się ubezpieczyciel, a Ty możesz spać spokojnie. Warto mieć świadomość, że w niektórych, ściśle określonych przypadkach, ubezpieczyciel może zażądać zwrotu wypłaconych środków. Mamy wówczas do czynienia z tak zwanym regresem ubezpieczeniowym. Kiedy może dojść do takiej sytuacji? Sprawdź!

Regres ubezpieczeniowy – ważne informacje dla każdego kierowcy

Regres ubezpieczeniowy najprościej zdefiniować można jako cofnięcie wypłaconego świadczenia. Okoliczności, w których może do niego dojść i zasady postępowania zawarte są w art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Każde towarzystwo może wystosować wezwanie regresowe w kilku sytuacjach:

  • kiedy szkoda została wyrządzona celowo (na przykład po to, aby uzyskać środki finansowe);
  • pojazd pochodził z nielegalnego źródła;
  • kierowca był nietrzeźwy, pod wpływem narkotyków lub zbiegł z miejsca zdarzenia;
  • kierowca nie miał uprawnień do kierowania pojazdem.

Jak uniknąć regresu? Zasada jest prosta: należy zachować ciągłość ubezpieczenia OC oraz przestrzegać zasad ruchu drogowego.

Wezwanie regresowe

Otrzymałeś wezwanie regresowe?  W takim wypadku w ciągu 30 dni musisz przyjąć roszczenie, odwołać się od decyzji albo zawnioskować o zmniejszenie wysokości obciążenia, rozłożenie płatności na raty i odroczenie płatności. Jeśli nie podejmiesz żadnych kroków, sprawa będzie rozpatrywana sądownie.

 

 

 

 

Comments are closed.